Menu

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

 1. Responsable

El Responsable del tractament de les dades recavades mitjançant aquest lloc web és:

 • CLUB ATLÈTIC CATALÀ, F. S
 • Seu social: Carrer dels Sants Màrtirs, s/n, 08339 Vilassar de Dalt
 • e.: club@atleticcatala.cat
 • Telèfon: 93 750 82 42
 1. Finalitat

Les diferents finalitats per a les quals el CLUB ATLÈTIC CATALÀ, F. S pot tractar les dades personals recavades mitjançant aquest lloc web són totes aquelles que tenen a veure amb el desenvolupament, gestió i manteniment de les activitats i serveis propis que presta l’entitat, ja sigui en resposta a una sol·licitud del mateix interessat, ja sigui per mantenir-lo degudament informat o per complir amb una obligació legal. La base jurídica d’aquest tractament és el consentiment de la persona interessada o, en el cas que ja sigui soci, l’execució del contracte del qual és part, sobre la base de l’interès legítim que suposa la seva vinculació amb el Club.

En virtut d’aquest interès legítim, l’Atlètic Català conservarà les dades només mentre el/la titular mantingui la vinculació amb l’entitat o fins el temps que, si escau, estableixi la llei, i en cap cas les tractarà o cedirà a tercers per a una finalitat diferent, ni farà transferències internacionals de les dades.

El/La titular pot exercir els drets d’accés, portabilitat, limitació, oposició, rectificació i supressió de les dades tot adreçant un escrit al domicili del Club (C/ Sants Màrtirs, s/n, Vilassar de Dalt) o per correu electrònic, a l’adreça: club@atleticcatala.

 1. Categories de dades
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
 • Dades relatives a infraccions i antecedents penals
 1. Destinataris

Els destinataris de les dades personals recavades mitjançant aquest lloc web poden ser:

 • Federació Catalana de Futbol o altres federacions o instàncies esportives oficials
 • Mutualitats i altres sistemes de previsió i/o assistència relacionats amb l’activitat esportiva
 • Companyies asseguradores vinculades a l’activitat esportiva del Club o de la Federació
 • Ajuntament, administració tributària o altres organismes o administracions
 • Empreses o entitats organitzadores de campus o stages esportius vinculades al Club 
 1. Drets

Els interessats poden exercir davant del CLUB ATLÈTIC CATALÀ, F. S els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició. Altrament, en els tractaments de dades amb legitimació basada en el consentiment atorgat pels interessats, aquests tenen el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment sense que això pugui afectar la licitud del tractament basat en el consentiment prèvi a la seva retirada.

Per a l’exercici dels drets, els interessats poden enviar la seva sol·licitud al carrer Carrer dels Sants Màrtirs, s/n, 08339 Vilassar de Dalt de Lacy, o a la adreça de correu electrònic club@atleticcatala.cat

Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Amb caràcter previ, també es poden adreçar al Club. En aquest cas, el Club comunicarà als interessats la decisió que es pugui adoptar en el termini màxim de dos mesos a contar des de la recepció de la reclamació.

 

ÚS DE COOKIES

Actualment aquest lloc web només utilitza cookies socials, la funció de les quals és controlar la interacció amb els widgets socials dins del lloc web del Club als efectes que l’interessat pugui compartir en xarxes socials determinats continguts publicats en el web, com ara notícies vinculades amb l’activitat pròpia de l’entitat.

L’interessat pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador o equip informàtic.

T'agradaria pertànyer al nostre club?