Menu

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús d’aquest lloc web (d’ara endavant, «el Lloc Web»). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el porta a terme la condició d’usuari del mateix (en endavant «l’Usuari») i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís Legal. Si no està d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web, sense utilitzar-lo.

Mitjançant l’acceptació d’aquest Avís Legal, l’Usuari declara:

 1. Que ha llegit, entén i accepta el que aquí es diu.
 2. Que, en el cas que faciliti les seves dades personals a través de qualsevol formulari que hi pugui existir en el Lloc Web, és major de catorze anys.
 1. Informació general del Lloc Web
 • Titular: CLUB ATLÈTIC CATALÀ, F. S. («el Club»)
 • I.F.: G61655890
 • Seu principal: Carrer dels Sants Màrtirs, s/n, 08339 Vilassar de Dalt
 • E-mail: club@atleticcatala.cat
 • Telèfon: 937508242
 • Dades registrals: Inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el número 10109
 1. Accés al Lloc Web

El simple accés al lloc web és gratuït.

 1. Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i, fins i tot, eines de recerca que permeten l’Usuari accedir a altres llocs web i portals d’Internet (en endavant, «Llocs Enllaçats»).

Llevat que expressament s’indiqui el contrari al lloc Web, el Club no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es responsabilitza dels danys i perjudicis que aquests puguin ocasionar a l’Usuari o a tercers. El Club només serà responsable dels continguts i serveis prestats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què hagi pogut tenir coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència. En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb contingut il·lícit o inadequat, pot comunicar-ho al Club.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre el Club i els responsables o titulars dels mateixos, així com la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats i/o els seus continguts per part del Club.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc Web, com ara els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els codis font, són propietat intel·lectual del Club o de tercers llicenciadors, sense que es puguin considerar transferits a l’Usuari cap dret d’explotació reconegut per la normativa vigent de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

L’Usuari declara ser l’únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (d’ara endavant, «els Continguts de l’Usuari») que pugui publicar o enviar a través de les seccions del Lloc Web disposades a l’efecte, garantint-ne que l’ús en el lloc Web no infringeix els drets de tercers. Sobre els esmentats Continguts de l’Usuari, l’Usuari cedeix gratuïtament al Club els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins a la data d’acceptació d’aquest Avís Legal. Aquesta cessió es duu a terme per l’àmbit territorial universal i fins a setanta anys després de la defunció o declaració de defunció de l’Usuari.
Les marques, noms comercials i altres signes distintius publicats al Lloc Web són propietat del Club o de tercers cedents i/o llicenciadors, sense que l’Usuari pugui entendre en cap cas que se li cedeix cap dret sobre els mateixos.

 1. Ús de contrasenyes

L’Usuari és responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint conseqüentment els danys i perjudicis que es puguin derivar del seu mal ús, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a les àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts del Lloc Web realitzat amb la seva contrasenya es consideraran realitzats per l’Usuari.

 1. Responsabilitat

El Club no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc Web o en els seus continguts, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que durà a terme els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, rectificar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que es pugui fer de la informació que hi conté és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

El Club no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat o possibles danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió amb els serveis i continguts del lloc Web, per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

El Club no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altres mitjans que, si escau, permetin a tercers publicar continguts de forma independent en el lloc Web.

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si alguna clàusula inclosa en aquest Avís Legal és declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part que sigui nul·la o ineficaç, subsistint aquest Avís Legal en tots els altres aspectes i considerant-se tal disposició com a totalment o parcialment no inclosa.

 1. Legislació aplicable

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.

 

Protecció de dades

 

D’acord amb el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades, des del Club ATLÈTIC CATALÀ l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer d’aquesta entitat, que té com a única finalitat la gestió del servei per vostè sol·licitat. La base del tractament és el consentiment exprés que atorga en signar el present formulari sol·licitant l’accés al servei. Igualment, se l’informa especialment que el Club ATLÈTIC CATALÀ no duu a terme decisions automatitzades sense intervenció humana, ni contempla la transferència internacional de dades personals a tercers països fora de la UE. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui relació/prestació del servei o durant els anys necessaris que s’estableixi per prescripció legal. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament o portabilitat en els termes previstos per la normativa, adreçant-se per qualsevol mitjà al titular del fitxer, l’ATLÈTIC CATALÀ, amb domicili social a Vilassar de Dalt, carrer dels Sants Màrtirs, s/n, C. P. 08339, o per correu electrònic, a l’adreça club@atleticcatala.cat.

T'agradaria pertànyer al nostre club?